Niestandardowe opracowania topograficzne

Niestandardowe opracowania topograficzne
Niestandardowe opracowania topograficzne (NOT) to mapy topograficzne w różnych skalach i układach współrzędnych, dla których materiałem źródłowym nie była Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Treść mapy stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni ziemi i ich przestrzenne związki. Mapy NOT nie są aktualizowane.

Mapa topograficzna 132.33

Mapa topograficzna 132.33

PAJĘCZNO

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1.

Mapa topograficzna 132.333

Mapa topograficzna 132.333

DZIAŁOSZYN

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa dwukolorowa.

Mapa topograficzna 132.333

Mapa topograficzna 132.333

DZIAŁOSZYN

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Mapa topograficzna 132.334

Mapa topograficzna 132.334

KOLONIA GAJĘCICE

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa dwukolorowa.

Mapa topograficzna 132.334

Mapa topograficzna 132.334

KOLONIA GAJĘCICE

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Mapa topograficzna 141.22

Mapa topograficzna 141.22

JAWORZNO

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1.

Mapa topograficzna 141.222

Mapa topograficzna 141.222

PARZYMIECHY

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Mapa topograficzna 141.24L

Mapa topograficzna 141.24L

KRZEPICE

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1.

Mapa topograficzna 142.11

Mapa topograficzna 142.11

RĘBIELICE KRÓLEWSKIE

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:25000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1.

Mapa topograficzna 142.111

Mapa topograficzna 142.111

POPÓW

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa dwukolorowa.

Mapa topograficzna 142.111

Mapa topograficzna 142.111

POPÓW

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Mapa topograficzna 142.112

Mapa topograficzna 142.112

WĄSOSZ

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa dwukolorowa.

Mapa topograficzna 142.112

Mapa topograficzna 142.112

WĄSOSZ

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Mapa topograficzna 142.114P

Mapa topograficzna 142.114P

NOWA WIEŚ

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa dwukolorowa.

Mapa topograficzna 142.114P

Mapa topograficzna 142.114P

NOWA WIEŚ

Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 1, mapa jednokolorowa.

Wyświetlono: 1 do 15 z 1176 (79 stron)