Założenia do projektu scalenia gruntów

Założenia do projektu scalenia gruntów
Założenia do projektu scalenia gruntów - opracowanie, charakteryzujące aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich oraz definiujące prace urządzeniowo-rolne jakie zostaną zrealizowane na danym obszarze. Stanowią podstawę do wszczęcia postępowania scaleniowego współfinansowanego ze środków pomocowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składają się z części graficznej oraz opisowej i dotyczą zarówno prac geodezyjnych, zagospodarowania poscaleniowego jak i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko.

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Amandów (gmina Pietrowice Wielkie)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Amandów (gmina Pietrowice Wielkie)

AMANDÓW

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Amandów (gmina Pietrowice Wielkie). Opracowanie zawiera: dokumentac

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Baby (gmina Kruszyna)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Baby (gmina Kruszyna)

BABY

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Baby (gmina Kruszyna). Opracowanie zawiera: dokumentację opisową w

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Biała Wielka (gmina Lelów)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Biała Wielka (gmina Lelów)

BIAŁA WIELKA

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Biała Wielka (gmina Lelów). Opracowanie zawiera: dokumentację opiso

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Biskupice (gmina Pilica)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Biskupice (gmina Pilica)

BISKUPICE

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Biskupice (gmina Pilica). Opracowanie zawiera: dokumentację opisową

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Bojanów (gmina Krzanowice)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Bojanów (gmina Krzanowice)

BOJANÓW

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Bojanów (gmina Krzanowice). Opracowanie zawiera: dokumentację opiso

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Chorzenice (gmina Kłomnice)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Chorzenice (gmina Kłomnice)

CHORZENICE

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Chorzenice (gmina Kłomnice). Opracowanie zawiera: dokumentację opis

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Dolędzin (gmina Rudnik)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Dolędzin (gmina Rudnik)

DOLĘDZIN

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Dolędzin (gmina Rudnik). Opracowanie zawiera: dokumentację opisową

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Grabowa (gmina Łazy)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Grabowa (gmina Łazy)

GRABOWA

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Grabowa (gmina Łazy). Opracowanie zawiera: dokumentację opisową w f

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Gródczanki (gmina Pietrowice Wielkie)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Gródczanki (gmina Pietrowice Wielkie)

GRÓDCZANKI

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Gródczanki (gmina Pietrowice Wielkie). Opracowanie zawiera: dokumen

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jacków (gmina Kruszyna)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jacków (gmina Kruszyna)

JACKÓW

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Jacków (gmina Kruszyna). Opracowanie zawiera: dokumentację opisową

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik)

JASTRZĘBIE

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Jastrzębie (gmina Rudnik). Opracowanie zawiera: dokumentację opisow

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Kornice (gmina Pietrowice Wielkie)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Kornice (gmina Pietrowice Wielkie)

KORNICE

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Kornice (gmina Pietrowice Wielkie). Opracowanie zawiera: dokumentac

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Krowiarki (gmina Pietrowice Wielkie)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Krowiarki (gmina Pietrowice Wielkie)

KROWIARKI

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Krowiarki (gmina Pietrowice Wielkie). Opracowanie zawiera: dokument

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Krzyżanowice (gmina Krzyżanowice)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Krzyżanowice (gmina Krzyżanowice)

KRZYŻANOWICE

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Krzyżanowice (gmina Krzyżanowice). Opracowanie zawiera: dokumentacj

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Lekartów (gmina Pietrowice Wielkie)

Założenia do projektu scalenia gruntów - obręb Lekartów (gmina Pietrowice Wielkie)

LEKARTÓW

Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium Środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko - obręb Lekartów (gmina Pietrowice Wielkie). Opracowanie zawiera: dokumenta

Wyświetlono: 1 do 15 z 60 (4 stron)