Powrót na górę strony

Breadcrubms

e-usługi

 


Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku W

  • Odpłatne udostępnienie danych na dowolne cele wszystkim podmiotom
  • Nieodpłatne udostępnienie danych na cele edukacyjne, badań naukowych, prac rozwojowych, ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz obronności państwa dla podmiotów określonych w art. 40a, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Stopień dojrzałości: 5 (personalizacja)
  • Grupy odbiorców: A2A, A2B, A2C, M, N
Przejdź do e-usługi
 


Udostępnienie materiałów WZGiK na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Nieodpłatne udostępnienie danych WZGiK na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  • Stopień dojrzałości: 3 (dwustronna interakcja)
  • Grupy odbiorców: A2A
Przejdź do e-usługi

Wyjaśnienie skrótów:

WZGiK - wojewódzka część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
A2A - usługi administracji dla administracji,
A2B - usługi administracji dla przedsiębiorców,
A2C - usługi administracji dla osób fizycznych,
M - dostępność na urządzeniach mobilnych,
N - dostępność dla osób niepełnosprawnych.